Hovedstyret | Andre roller i klubben | Her finner du oss | Org. informasjon

Administrasjon Lier IL

Daglig leder Lier IL
Ole Jørgen Flått - admin@lieril.no - 926 16 655

Sportslig leder for fotballgruppa
Silje Hønneland - sportsligleder@lieril.no - 907 28 252

Hovedstyret i Lier IL

Styreleder
Kristin Leer - kristin.leer@gmail.com /  922 94 968

Nestleder 
Pål Høiback - paal.hoiback@rentalgroup.no 

Styremedlemmer: 

Barneidrettsgruppa (BIG) 
Sigurd Sveinson Sigernes - big@lieril.no / 930 07 436 (Leder)
Jessica Altenby

Fotballgruppa 
Kristian Gravdal - fotball@lieril.no  - 974 74 880 (Leder)
Per-Arne Lyngås (Nestleder/økonomi ansvarlig fotball)

Håndballgruppa 
Nadine Nolte - nadinestier@gmail.com / 924 61 331 (Leder)
Roger Moe (Nestleder)

Skigruppa 
Kjell Erik Vinda - lierski@gmail.com - 975 88 853 (Leder)
Dag Sveaas (Nestleder)

E-sport 
Tine Romslo-Pettersen - e-sport@lieril.no / 959 69 359 (leder)
Robert Selsaas (nestleder)

--------------------

Andre roller i klubben: 

Web-, Medlems- og Politiattestansvarlig:
Ole Jørgen Flått- admin@lieril.no - 92616655

Barneidrettsansvarlig: Sigurd Sveinson Sigernes - 930 07 436

 

 

 

Her finner du oss

 

Organisasjonsinformasjon

Besøksadresse (Klubbhuset): Joseph Kellersvei 5, Tranby
Postadresse:  Joseph Kellersvei 5, Tranby
Bankkonto: 2480.23.87675 
Organisasjonsnummer:  975903524
E-post: post@lieril.no
Hjemmeside: http://www.lieril.no

Hovedstyret | Andre roller i klubben | Her finner du oss | Org. informasjon

Administrasjon Lier IL

Daglig leder Lier IL
Ole Jørgen Flått - admin@lieril.no - 926 16 655

Sportslig leder for fotballgruppa
Silje Hønneland - sportsligleder@lieril.no - 907 28 252

Hovedstyret i Lier IL

Styreleder
Kristin Leer - kristin.leer@gmail.com /  922 94 968

Nestleder 
Pål Høiback - paal.hoiback@rentalgroup.no 

Styremedlemmer: 

Barneidrettsgruppa (BIG) 
Sigurd Sveinson Sigernes - big@lieril.no / 930 07 436 (Leder)
Jessica Altenby

Fotballgruppa 
Kristian Gravdal - fotball@lieril.no  - 974 74 880 (Leder)
Per-Arne Lyngås (Nestleder/økonomi ansvarlig fotball)

Håndballgruppa 
Nadine Nolte - nadinestier@gmail.com / 924 61 331 (Leder)
Roger Moe (Nestleder)

Skigruppa 
Kjell Erik Vinda - lierski@gmail.com - 975 88 853 (Leder)
Dag Sveaas (Nestleder)

E-sport 
Tine Romslo-Pettersen - e-sport@lieril.no / 959 69 359 (leder)
Robert Selsaas (nestleder)

--------------------

Andre roller i klubben: 

Web-, Medlems- og Politiattestansvarlig:
Ole Jørgen Flått- admin@lieril.no - 92616655

Barneidrettsansvarlig: Sigurd Sveinson Sigernes - 930 07 436

 

 

 

Her finner du oss

 

Organisasjonsinformasjon

Besøksadresse (Klubbhuset): Joseph Kellersvei 5, Tranby
Postadresse:  Joseph Kellersvei 5, Tranby
Bankkonto: 2480.23.87675 
Organisasjonsnummer:  975903524
E-post: post@lieril.no
Hjemmeside: http://www.lieril.no

Aktiviteter

23.04.2022
LIER IL 7er OVERGANGSCUP 2019 (f.2012)

09:00 - 17:00

Tranby Stadion

24.04.2022
LIER IL 9er OVERGANGSCUP 2019 (f. 2010)

08:45 - 16:00

Tranby Stadion