Hovedstyret | Andre roller i klubben | Her finner du oss | Org. informasjon

Administrasjon Lier IL

Daglig leder Lier IL
Ole Jørgen Flått - admin@lieril.no - 926 16 655

Sportslig leder for fotballgruppa
Silje Hønneland - sportsligleder@lieril.no - 907 28 252

Hovedstyret i Lier IL

Styreleder
Kristin Leer - kristin.leer@gmail.com /  922 94 968

Nestleder 
Hanne Helgesen - hannehelgesen@gmail.com 

Styremedlemmer: 

Fotballgruppa
Andreas Lervik - fotball@lieril.no / 413 27 092 (Leder)
Kristian Gravdal - (Nesteder)


Håndballgruppa 
Nadine Nolte - nadinestier@gmail.com / 924 61 331 (Leder)
Maren Lyngås (Nestleder)

Skigruppa 
Gry Runningen - lierski@gmail.com - 408 30 748 (Leder)
Andre Gebhart / Elin Lollik Andersen (Nestledere)

E-sport 
Tine Romslo-Pettersen - e-sport@lieril.no / 959 69 359 (Leder)
Robert Selsaas (Nestleder)

Uavhengig styremedlem
Pål Høiback - paal.hoiback@rentalgroup.no 

--------------------

Andre roller i klubben: 

Web-, Medlems- og Politiattestansvarlig:
Ole Jørgen Flått- admin@lieril.no - 926 16 655

Barneidrettsansvarlig: Ole Jørgen Flått

 

 

 

Her finner du oss

 

Organisasjonsinformasjon

Besøksadresse (Klubbhuset): Joseph Kellersvei 5, Tranby
Postadresse:  Joseph Kellersvei 5, Tranby
Bankkonto: 2480.23.87675 
Organisasjonsnummer:  975903524
E-post: post@lieril.no
Hjemmeside: http://www.lieril.no

Hovedstyret | Andre roller i klubben | Her finner du oss | Org. informasjon

Administrasjon Lier IL

Daglig leder Lier IL
Ole Jørgen Flått - admin@lieril.no - 926 16 655

Sportslig leder for fotballgruppa
Silje Hønneland - sportsligleder@lieril.no - 907 28 252

Hovedstyret i Lier IL

Styreleder
Kristin Leer - kristin.leer@gmail.com /  922 94 968

Nestleder 
Hanne Helgesen - hannehelgesen@gmail.com 

Styremedlemmer: 

Fotballgruppa
Andreas Lervik - fotball@lieril.no / 413 27 092 (Leder)
Kristian Gravdal - (Nesteder)


Håndballgruppa 
Nadine Nolte - nadinestier@gmail.com / 924 61 331 (Leder)
Maren Lyngås (Nestleder)

Skigruppa 
Gry Runningen - lierski@gmail.com - 408 30 748 (Leder)
Andre Gebhart / Elin Lollik Andersen (Nestledere)

E-sport 
Tine Romslo-Pettersen - e-sport@lieril.no / 959 69 359 (Leder)
Robert Selsaas (Nestleder)

Uavhengig styremedlem
Pål Høiback - paal.hoiback@rentalgroup.no 

--------------------

Andre roller i klubben: 

Web-, Medlems- og Politiattestansvarlig:
Ole Jørgen Flått- admin@lieril.no - 926 16 655

Barneidrettsansvarlig: Ole Jørgen Flått

 

 

 

Her finner du oss

 

Organisasjonsinformasjon

Besøksadresse (Klubbhuset): Joseph Kellersvei 5, Tranby
Postadresse:  Joseph Kellersvei 5, Tranby
Bankkonto: 2480.23.87675 
Organisasjonsnummer:  975903524
E-post: post@lieril.no
Hjemmeside: http://www.lieril.no

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket