Treninger

Tidslinje%20trening.png

Treningen vil starte 17:30 og avsluttes 20:00. Alt vil foregå i, og rundt, vårt eget lokale i Heiaveien 6 på Lierskogen.

 

E-sport trening

Vi har 7 faste e-sporttrenere som på frivillig basis stiller opp for å trene de ulike lagene. Dette er voksne trenere, som har en bakgrunn fra e-sport, og kjenner de respektive spillene svært godt. Alle treninger vil også ha en foresatt/oppmann tilstede som vil sørge for det praktiske rundt en trening. Deltakerne vil deles opp i to respektive hovedgrupper etter alder 12-14 år og 15+. Vi vil også tilstrebe å nivåtilpasse trening og lag etter den enkeltes behov. E-sport delen varer i nesten 2 timer. Den vil bestå av en strategi- og teoridel, en oppvarmingsdel, en del med fokus på enkeltelementer ved det å delta i et e-sport lag, samt kamptrening. Det viktigste av alt; vi skal jobbe med gode verdier, fair play, og å ha det gøy!

Fysisk trening

Den fysiske delen av treningen foregår de siste 30 minuttene. Den fysiske aktiviteten vil ikke være prestasjonspreget, og har som mål å fremme viktigheten, og gleden av, å holde seg fysisk aktiv. Her vil mestring og glede stå i fokus. Vi har en egen ansvarlig trener som vil stå for opplegget rundt den fysiske delen. Visste du at alle de ansatte spillerne i Norske e-sport laget, Nordavind DNB, har en time pålagt fysisk trening i løpet av sin arbeidsdag? Skal en prestere foran skjermen, må kroppen fungere!

Deltakerne må regne med deltagelse på en trening, og en kampdag i løpet av uken. Vi har som mål å stille eget lag i Telialigaen for RL og LOL. Vi samarbeider med andre idrettslag for å starte et seriespill i OW, og arrangere cuper for hverandre. 17. november arrangerer vi vår første e-sportcup i Heiahallen!