Treninger

Tidslinje%20trening.png

Alle treninger for League of Legends og Rocket League går fra 17:30 til 20:00. Spilleren stiller i klær tilpasset fysisk trening ute.
 
Overwatch Parti 1 er for spillere som i dag er i barneskolealder. Disse vil ha treningstid 17:00 - 19:30 torsdager.
Overwatch Parti 2 er for spillere i ungdomsskolealder og eldre. Disse har treningstid 19:00-21:30 torsdager.
Begge partiene har felles fysisk aktivitet mellom 19:00 og 19:30. Det vil si at de yngste avslutter med fysisk aktivitet, og de eldste starter med fysisk aktivitet.
Vi forventer at spilleren møter 10 minutter før, slik at han/hun er klar og pålogget til oppstart av treningen.

 Alt vil foregå i, og rundt, vårt eget lokale i Heiaveien 6 på Lierskogen.

 

E-sport trening

Vi har 8 faste e-sporttrenere som på frivillig basis stiller opp for å trene de ulike lagene. Dette er voksne trenere, som har en bakgrunn fra e-sport, og kjenner de respektive spillene svært godt. Alle treninger vil også ha en foresatt/oppmann tilstede som vil sørge for det praktiske rundt en trening. Deltakerne vil deles opp i to respektive hovedgrupper etter alder 11-14 år og 15+. Vi vil også tilstrebe å nivåtilpasse trening og lag etter den enkeltes behov. E-sport delen varer i nesten 2 timer. Den vil bestå av en strategi- og teoridel, en oppvarmingsdel, en del med fokus på enkeltelementer ved det å delta i et e-sport lag, samt kamptrening. Det viktigste av alt; vi skal jobbe med gode verdier, fair play, og å ha det gøy!

Fysisk trening

Den fysiske delen av treningen foregår de siste 30 minuttene. Den fysiske aktiviteten vil ikke være prestasjonspreget, og har som mål å fremme viktigheten, og gleden av, å holde seg fysisk aktiv. Her vil mestring og glede stå i fokus. Vi har en egen ansvarlig trener som vil stå for opplegget rundt den fysiske delen. Visste du at alle de ansatte spillerne i Norske e-sport laget, Nordavind DNB, har en time pålagt fysisk trening i løpet av sin arbeidsdag? Skal en prestere foran skjermen, må kroppen fungere!

Deltakerne må regne med deltagelse på en trening, og en kampdag i løpet av uken. Vi har som mål å stille eget lag i Telialigaen for RL og LOL. Vi samarbeider med andre idrettslag for å starte et seriespill i OW, og arrangere cuper for hverandre. 17. november arrangerer vi vår første e-sportcup i Heiahallen!