Trener og Lagleder

Trenere og Lagledere
 
 
United mandag 16:00-18:30
Trenere: Håkon Schulte og Robert Honey
Lagledere: Cecilie Rønning
 
Overwatch Base mandag 18:00-20:00
Trener: Håkon Schulte, Stian Petersen, Toby Arntzen
Lagleder: Thomas Hjortnæs, Torill Immerstein
Frivillige: Kathrin Synnes Romsloe, Atle Lunn, Pål Christiansen og Mona Bergli Christiansen
Fysiske trenere: Trine Sørensen og Elisabeth Lyngås Hansen
 
Overwatch Parti 1 tirsdag 17:00-19:30 
Trenere: Daniel Homb, Mina Thai, Max Hjort-Milne, Henrik Gjul
Lagledere: Tine Romslo-Pettersen, Kristin Rustan, Lars Sølvberg-Øien
Fysiske trenere: Øystein Mørk
 
League of Legends tirsdag 18:30-21:00 
Trenere: Kim André Kristensen, Sindre Kruse, Magnus Mathias Strøm og Eivind Hellumbråten Larsen
Lagledere: Helge Rønning og Stian Søfting
Fysisk trener: Alle trenere og lagledere
 
Rocket League onsdag 17:30-20:00
Trenere: Joakim Lie Berget, Håkon Prytz
Lagleder: Kjell Rune Mørkeng, Dagfinn Hovet, Steffen Berger, Morten Aas
Fysisk trener: Effie Rygh Nilsen

CS:GO onsdag 19:00-21:30
Trenere: Kim Richard Johansen, Håkon Prytz
Lagleder: Dagfinn Hovet
Fysisk trener: TBA

Overwatch parti 2 torsdag 17:00-19:30
Trenere: Thomas Dahl, Stian Bringaker, Kim Eriksen
Lagleder: Benedikte Fjelly, Hege Finstad, Elisabeth og Svein-Erik Westersund
Fysiske trenere: Line Høvik
 
Overwatch parti 3 torsdag 19:00-21:30
Trenere: Thomas Dahl, Stian Bringaker, Kim Eriksen
Lagleder: Kjetil H Ruud, Jørgen Thaule, 
Fysiske trenere: Gordon Milne
 
Oppfølging fysisk trening: Gro Angeltveit
Lagleder med støttefunksjoner i flere grupper: Robert Selsaas.

 
Lagledere med støttefunksjoner i flere grupper: Robert Selsaas og Maren Søfting.

Overwatch Base er primært for spillere født 2009.
Overwatch Parti 1 er primært for spillere født 2008.
Overwatch Parti 2 er primært for spillere født i 2007.
Overwatch Parti 3 er for spillere født i 2006 og eldre. 
 
Laglederens roller

Ansvarsområder og oppgaver i forbindelse med aktiviteter i Lier IL e-sport

Mens trenere skal sørge for et tilpasset treningsopplegg og kampledelse, er laglederens rolle å sørge for at de praktiske oppgavene gjennomføres og være bindeledd mellom klubbens ledelse, trenere, foreldre og spillere. Lagleder skal påse at klubbens verdier og retningslinjer blir fulgt. 

En lagleder er en tilrettelegger. Laglederen hjelper til før under og etter trening, kamp og cup for sine lag. Mens treneren er ansvarlig for treninger og kamper/cuper så arbeider leglederen med alt arbeid som behøves for at aktiviteten skal være så «smooth» som mulig for spillere og trenere.

Hva laglederen kan hjelpe til med må utformes i samarbeid med trenerne for spillet. Det er en fordel om laglederen har generell god forståelse i IT.

Eksempler på oppgaver som faller inn under Lagleders ansvarsområde.

 • Medlemslister og kontaktinfo i Lier IL sine systemer
 • Være bindeleddet mellom foreldre/utøver og trenerteamet.
 • Kommunikasjon mot foreldre/spillere ved bruk av Spond.
 • Drakter og bekledning til spillere og trenere
 • Teknisk utstyr til treningene.
 • Ha kontroll på utlån av utstyr.
 • Håndtere eventuelle brudd på Spilleravtalen.
 • Trening
  • Sende ut invitasjon og påmeldinger.
  • Komme tidlig og gjøre klar lokalet for trening
  • Være foreldrenes kontaktperson under treningen
  • Starte alle maskiner og kjøre basis oppdateringer.
  • Koke litt kaffe.
  • Klargjøre innsjekklister og utføre innsjekk.
  • Dokumentere plasseringer, laginndelinger osv.
  • Rydde opp etter en trening.
  • Påse at alle logger seg ut og rydder opp etter seg.
  • Lånt utstyr skal leveres tilbake og låses inn.
  • Notere feil på utstyr og sende melding til teknisk team.
  • Cup’er
  • Påmelding til Cup’er og ligaer (treningskamper arrangeres av trenerne)
  • Lage en halvårsplan for lagets deltakelse i cup’er og kamper.
  • Bistå i arrangeringen av egne cup’er.
  • Vurdere utstyrsbehov ved cuper.
  • Planlegge transport og mat

Husk! En Lagleder kan delegere arbeidsoppgaver til flere. Men kan ikke delegere bort ansvaret.

I og med at det forventes at Lagleder er til stede på treninger og cuper så er det naturlig at den ansvarlige lagleder samler ett lite team av lagledere og fordeler oppgaver seg imellom. 

Dette gjelder spesielt for de store spillene med mange lag og deltagere.