esport@lieril.no 2019-06-07 13:51:12

Styret E-sport

E-sportstyret:
 
Styreleder: Helge Rønning
 
Nestleder: Thomas Dahl
 
Styremedlem: Kjell Rune Mørkeng
 
Styremedlem: Robert Selsaas
(foreldrerepresentant)
 
Styremedlem: Mette Barth Andersen
(fysisk trener)
 
Styremedlem: Stian Bringaker
(e-sport trener)