Påmelding

Det er nå åpent for å melde seg inn i Lier IL E-sport! Vi starter etter sommerferien 2019.

Tilbudet har en nedre aldersgrense: det året barnet fyller 12 år kan det melde seg inn. 

Påmeldingsskjema finner du her!

Barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser kan delta på aktiviteten, med foresatt/vergestøtte ved behov. E-sporthuset er tilrettelagt for rullestol med rullestolrampe og HC toalett. For psykiske funksjonsnedsettelser, se Lier IL e-sport United.