En oppdatering fra e-sportgjengen

Det skjer mye om dagen, her kommer litt generell informasjon før oppstarten til høsten

2019-06-14
e-sport

Påmelding

Vi i ildsjelgruppen gleder oss til å starte opp, og nå nærmer det seg! Vi får mange forespørsler om hvordan en melder seg inn i e-sporten, så da er det på tide med litt mer konkret info:

Vi starter opp etter sommerferien 2019. Tilbudet har en nedre aldersgrense: året barnet fyller 12 år kan det melde seg inn. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut i forkant av oppstart, og delt i de ulike informasjonskanalene vi har. «Først til mølla» prinsippet følges.

Barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser kan delta på aktiviteten, med foresatt/vergestøtte ved behov. E-sporthuset er tilrettelagt for rullestol med rullestolrampe og HC toalett. For psykiske utviklingshemminger, se Lier IL e-sport United.

 

Spill

Vi vil tilby systematisk trening og lag i tre spill:

League of Legends, LOL (tirsdager)

Rocket League, RL (onsdager)

Overwatch, OW (torsdager)

Deltakerne melder seg på, til et av spillene. Om det viser seg å bli noen ledige plasser, kan vi åpne for å delta i flere spill samtidig. Er du usikker på hva du vil delta i? Vi arrangerer flere "åpne dager" på e-sporthuset etter skolestart hvor det blir mulighet å prøve de ulike spillene.

Om det finnes flere trenere der ute, både i eksisterende spill vi driver, men også i nye spill, ta kontakt!

(Obs: det kan fortsatt bli endringer på faste treningsdager.)

 

Treninger

Treningene vil starte 1730 og avsluttes 2000. Alt vil foregå i, og rundt, vårt eget lokale i Heiaveien 6 på Lierskogen.

E-sport trening

Vi har 7 faste e-sporttrenere som på frivillig basis stiller opp for å trene de ulike lagene. Dette er voksne trenere, som har en bakgrunn fra e-sport, og kjenner de respektive spillene svært godt. Alle treninger vil også ha en foresatt/oppmann tilstede som vil sørge for det praktiske rundt en trening. Deltakerne vil deles opp i to respektive hovedgrupper etter alder 12-14 år og 15+. Vi vil også tilstrebe å nivåtilpasse trening og lag etter den enkeltes behov. E-sport delen varer i nesten 2 timer. Den vil bestå av en strategi- og teoridel, en oppvarmingsdel, en del med fokus på enkeltelementer ved det å delta i et e-sport lag, samt kamptrening. Det viktigste av alt; vi skal jobbe med gode verdier, fair play, og å ha det gøy!

Fysisk trening

Den fysiske delen av treningen foregår de siste 30 minuttene. Den fysiske aktiviteten vil ikke være prestasjonspreget, og har som mål å fremme viktigheten, og gleden av, å holde seg fysisk aktiv. Her vil mestring og glede stå i fokus. Vi har en egen ansvarlig trener som vil stå for opplegget rundt den fysiske delen. Visste du at alle de ansatte spillerne i Norske e-sport laget, Nordavind DNB, har en time pålagt fysisk trening i løpet av sin arbeidsdag? Skal en prestere foran skjermen, må kroppen fungere!

Deltakerne må regne med deltagelse på en trening, og en kampdag i løpet av uken. Vi har som mål å stille eget lag i Telialigaen for RL og LOL. Vi samarbeider med andre idrettslag for å starte et seriespill i OW, og arrangere cuper for hverandre. 17. november arrangerer vi vår første e-sportcup i Heiahallen!

 

Hva koster det å delta?

Medlemskap i Lier IL

Alle deltagere må være medlem av Lier Idrettslag: 300,- per år under 19 år. 400,- per år over 19 år.  Om du har flere enn ett barn i idrettslaget, koster familiemedlemskap 500,-.

Aktivitetsgebyr

Vi vil sette et gebyr som skal dekke faste kostnader (alarmsystem/forsikring/rengjøring/strøm etc). Dette vil bli fastsatt når vi ser hvor mange medlemmer vi får. Det er antatt å ligge mellom 1000-1500,- per år for deltagelse i et spill. For deltagelse i flere spill vil vi tilby moderasjon.

Utstyr

Lier IL stiller med 24 spillemaskiner og 2 trenermaskiner som står fast på e-sporthuset. Spillerne må stille med eget tastatur, mus, og headset med mikrofon på treninger. Vi vil komme med et forslag til egnet og rimelig utstyr. For Rocket league må en også stille med håndkontroller (f eks en Playstation kontroller). Dette kravet stiller vi både av hygieniske årsaker, men aller viktigst for at spilleren skal spille med eget, og kjent type utstyr. Spilleren må også ha en egen konto i spillet som utøves. For League of Legends er kontoen gratis, mens for Overwatch og Rocket league koster dette mellom 100-200,- som en engangssum. Kontoen/spillet kan da også benyttes hjemme. Deltakerne må stille i egnede klær for den fysiske aktiviteten som skal gjennomføres.

Finner du det vanskelig å skulle dekke innkjøp av utstyr, ta kontakt med oss.

 

Lier IL e-sport United

Vi ønsker å starte eget lag for personer med psykisk utviklingshemming. E-sporthuset er også tilrettelagt for rullestol, med rullestolrampe og HC toalett. Ønsker du å engasjere deg og/eller har du noen du kjenner som finner glede i gaming som kan passe inn i United laget vårt? Ta kontakt på e-sport@lieril.no Dette tilbudet har vi som mål å starte opp første halvdel 2020.