Trenere og Oppmenn

G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J18 | Damer 5. div | Damer 3. div 

 GUTTER 2008 (G10):    
Trener Øyvind Pedersen 907 62 944 opewan@gmail.com 
Trener Martine Skar Eknes 41483498  
Oppmann Stine Hovinbøle 997 52 427 stinehovinbole@hotmail.com
       
GUTTER 2007 (G11)
Trener Kristin Sønju 414 71 442 kristin.sonju@hotmail.com
Trener Aina Eriksen 996 17 320 aina.eriksen@getmail.no
Trener Jørn Inge Axelson 911 45 265 styrer@bakkelibarnehage.no
Oppmann Abdullah Rrahimi 905 23 530 abdullah.rrahimi2@getmail.no
Oppmann Kjell Arne Mehren 982 66 232 kamehren@gmail.com 
 
GUTTER 2006 (G12):    
Trener Øyvind Pedersen 907 62 944 opewan@gmail.com 
Trener Martine Skar Eknes 414 83 498  
Oppmann Nina Cecilie J. Boman 402 39 636  ninaboman@gmail.com 
GUTTER 2005 (G13):    
Trener Ståle Eggum 904 10 565 stale@kontorland.no
Oppmann Øystein Borgen  908 58 418 borgen@lifi.no
GUTTER 2004 (G14):    
Trener Kjetil Gulbrandsen 928 03 001 kjetil.gulbrandsen@me.com 
Oppmann Thorleif Bomann 948 99 940 Thboman@gmail.com
GUTTER 2003 (G15):    
Trener Espen Moe 458 33 330 espen@glasstjenester.no
Oppmann Trond Solbø 901 49 165 solbo.trond@no.sika.com
Oppmann Lars Willhelmsen   lars.willhelmsen@warsila.com 
       
JENTER 2008 (J10)
Trener      
Oppmann      
 
JENTER 2007 (J11):    
Trener Jannicke Holdorf 984 58 091 jannicho@hotmail.com
Trener Vidar Hagen 414 24 683 vidar@vidarhagen.com
Oppmann Anupam Dhatt 996 92 554 akd1324@yahoo.com 
JENTER 2006 (J12):    
Trener Ståle Ellingsen 911 34 599 STALE.ELLINGSEN@ncc.no
Oppmann/Trener Kristin Korsell 916 23 231 kristin.korsell@oracle.com
Trener Henrik Frydenlund 911 34 599 henrik@nordfjord.no 
JENTER 2005 (J13):   
Trener Heidi Lahnstein 900 67 002 heidilah@online.no
Trener Synnøve Trannum 990 21 292 syntran@hotmail.com
Hjelpetrener Line Krona 905 04 487‬ linekrona@lierskolen.no 
Oppmann Eva Øvensen 464 11 652 eva@ovensen.com
JENTER 2004 (J14):    
Trener Roger Langørgen 952 36 808 roglang@hotmail.com 
Trener Ståle Ellingsen 911 34 599 STALE.ELLINGSEN@ncc.no
Oppmann Abdullah Rrahimi 905 23 530 abdullah.rrahimi2@getmail.no 
JENTER 2003 (J15):    
Trener Odvar Martinsen 958 21 096 odvar10@gmail.com
Hjelpetrener Torgrim Frafjord    
Oppmann Nadine Stier   nadinestier@gmail.com 
Oppmann Siri Enger 952 56 463 siri@engerhagen.no
JENTER 18 (00/01):    
Trener Frank Lindtvedt Hansen    
Hjelpetrener Roger Mo 473 85 446 moero001@hotmail.com
Oppmann Øystein Borgen 908 58 418 borgen@lifi.no
 Damer 5. div:     
Trener Odvar Martinsen 958 21 096 odvar10@gmail.com
Oppmann      
Damer 3. div
Trener Jan Erik Fjell    
Oppmann  Ingrid Moe 478 79 384  ingridmoe95@hotmail.com