Håndballstyret 2019/20

Leder/Sportslig leder Tanja Langli             416 44 086        tanjasorbra.langli@varner.com
Nestleder, Håndballskole/turneringsansvarlig Nadine Stier 924 61 331 nadinestier@gmail.com 
Spillerutvikler  Odvar Martinsen 958 21 096

odvar10@gmail.com

Innkjøp/kioskansvarlig Roger Moe  473 85 446 moero001@hotmail.com 
Styremedlem Frank Kristiansen    
Dommeransvarlig Stine M. Bjerke 934 22 550

stinebjerke77@gmail.com

Styremedlem (lagenes rep) Anniken Borge 993 25 282 Anniken.borge@live.no