Håndballstyret - Høsten 2017 2017-11-12 18:16:34

Nyhetsbrev-handball.png

Litt av hvert - Visste du dette? - Håndballstyret og lagene - Bli kjent med håndballstyret 2017/18

Litt av hvert

Trenerkurs
Vi har 14 trenere på Trener 1 kurs i regi av region Sør. Lier er vertskapet og alle modulene foregår i Tranbyhallen. Dette er et ledd i å utvikle trenere og det er fantastisk at så mange er med fra oss.

Målvaktstrening
Målvaktstrening i samarbeid med SHK i i gang. 5 lørdager/søndager fremover mot jul vil målvaktene på guttelagene få mulighet til å bli trent av Robin Haug fra SHK. Dette er et ledd i satsningen på målvakter i 2017/18. Jentelagene vil også få samme tilbud når instruktør er på plass.

Åpen Hall
Hver fredag fra kl. 15 er det to spillere fra J16 på plass og har håndballtrening for kommunen og for skolebarn i alderen 5-7 klasse. Dette får vi støtte til for å drive sammen med kommunen og er et positivt tiltak for rekrutteringen.

Oppmannsmøte - høst
Vi har gjennomført oppmannsmøte og trenere- og oppmanns informasjon samt en Arrangørhåndbok for Tranbyhallen ligger nå på våre nettsider.  

Pantedugnad
Alle lag i håndballgruppa kan være med på pantedugnad og få inn penger til lagkassen sin. Thorleif Boman er pantegeneral og Øyvind Pedersen fra styret er også kontaktperson for lagene. Et positivt tiltak med lettjente penger og som er håndballens dugnad på Tranby og omegn.

Dommere på kurs
5 dommere fra J18/16 har tatt dommerkurs og er klare for å dømme kamper. Skal dere har treningskamper og trenger dommere, ta gjerne kontakt med disse.

 • Vilde Helgerud
 • Martine Eknes
 • Sarah Refsdal
 • Marit Solbø
 • Ingrid Hjorthøy

Visste du dette?

 • Trenerkurset vi nå gjennomfører koster klubben kr 70 000.-, men er en god investering i våre fremtidige trenere for lagene.
 • Kostnaden for å melde på alle lagene i seriespill er den dyreste posten i regnskapet med kr. 100 000.-. I tillegg kommer cuppåmeldinger for lagene kr. 30 000.-
 • Dommerutbetalinger sist sesong var kr. 95 000.-
 • Leie av hall til kommunen koster kr. 70 000.-
 • Inntekter fra aktivitetsgebyr og kiosk var tilsammen kr. 280 000.- forrige sesong.
 • Gladsak fra hovedstyret: Hovedstyret har jobbet for å samle sponsorer og ha en helhetlig sponsoravtale, og nå gir det resultater. Håndballgruppa har fått kr. 250 000.- av disse midlene sammen med penger fra kommunen. 
 • Vi har økt medlemsmassen og er i dag over 250 medlemmer
 • Vi har økt antall dommere i klubben og er nå 8 dommere
 • Vi har et positivt regnskap med god egenkapital
 • Vi har ikke økt treningsavgiften de siste årene
 • Vi har mottatt kr. 15 000.- fra Lierstøtten til vårt målvaktsprosjekt

Håndballstyret og lagene

Hvert lag har nå en representant fra styret som kontaktperson mellom styret og laget. Vi ønsker å knytte sterkere bånd mellom styret og lagene og at styrets representant blir benyttet der det faller naturlig.

 • Delta på foreldremøtene hvis nødvendig
 • Inn i tidlige faser ved problemer/uenigheter
 • Trener/oppmann bruker kontaktperson som link inn i styret
 • Kontaktpersonen følger opp laget og er styrets representant i laget

Jenter 10 - Anniken Borge

Jenter 11 - Trude Helgesen

Jenter 12 - Roger Moe

Jenter 13 - Øyvind Pedersen

Jenter 14 - Øyvind Pedersen

Jenter 16 - Kristin Korsell

Jenter 18 - Trude Helgesen (J99/00)

Damer 3. og 5. div - Tanja Langli

Gutter 10 - Trude Helgesen

Gutter 11 - Roger Moe  

Gutter 12 - Anniken Borge

Gutter 13 - Lene Nyen Backe

Gutter 14 - Lene Nyen Backe

Håndballstyret 2019/20

Leder/Sportslig leder Tanja Langli             416 44 086        tanjasorbra.langli@varner.com
Nestleder, Håndballskole/turneringsansvarlig Nadine Stier 924 61 331 nadinestier@gmail.com 
Spillerutvikler  Odvar Martinsen 958 21 096

odvar10@gmail.com

Innkjøp/kioskansvarlig Roger Moe  473 85 446 moero001@hotmail.com 
Styremedlem Frank Kristiansen    
Dommeransvarlig Stine M. Bjerke 934 22 550

stinebjerke77@gmail.com

Styremedlem (lagenes rep) Anniken Borge 993 25 282 Anniken.borge@live.no