Våre håndballdommere

  Mobil E-post
Kristoffer Helgerud  991 66 519 kristoffer.helgerud@remitek.no
Ronny Nergaard  901 94 627 ronny.nergaard@gmail.com 
Paolo Romanello 948 48 747 paolo.romanello@gmail.com 
Michelle Breines    
Jelina Stier    
Marie Seeberg    
Kaja Martinsen    

 

Dommerkontakt : Stine M. Bjerke