Nyheter

 

Det er fortsatt smittespredning av coronavirus i samfunnet, og Drammen/Lier har for tiden et stigende smittetall, slik at vi har et spesielt ansvar for å følge gjeldende smittevernregler, også i idrettshallene våre.

 

 

Vi er veldig glade for at våre unge spillere får trene og spille kamper, og vil be om at ALLE gjør sitt beste for å overholde gjeldende smittevernregler så vi får fortsette med dette.   

 

                           God trening og god kamp!

 

 

 

Husk å følge de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

 

 -Syke personer skal holde seg hjemme

 

Personen kan ikke delta i klubbens aktiviteter før 1 dag etter at personen er symptomfri. 

 

-Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har fått bekreftet Covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet.

 

-God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

 

-Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

 

 

Hva betyr dette konkret for Lier IL sine lag?

 

 

-Krav om påmelding via Spond eller lignende pr lag til trener, oppbevares av trener i minimum 10 dager

 

-Avslutting av trening: raskt ut og ingen oppsamling inne/utenfor hallen. Spre dere og/ eller gå hjem

 

-Vask av hender før og etter trening

 

-Maks 20 personer pr gruppe 

 

- Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. 

 

-Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på 

 

tvers av grupper, lag og idretter.

 

-ALLE bager skal settes fra seg med 1m avstand i gangen (foran kiosken) 

 

-Kun lov med egen drikkeflaske

 

-Toalett vil være åpent på gangen. 

 

-Garderober er ikke tilgengelig under treninger 

 

-Dersom person i laget har fått bekreftet Covid-19 skal:

 

o Lagets treninger avlyses.

 

o Kommunelegen kontaktes.

 

o Klubben varsle sin region.

 

 

 

Vi vet at dette gir utfordringer for lag, men vi må forholde oss til de kriterier som er gitt  for å kunne bruke hallen .

 

 

Kos dere i hallen!!

 

 

 

02.11.2020
- nadinestier

Informasjon vedr. Aktivitestunering 

13.10.2020
- nadinestier

 

Takk til alle lag, store som små, som er med å bidra til felleskapet i klubben vår. 

For å drifte klubben på en best mulig måte så er det viktig med folk som bidrar rundt klubben. Det å drive en håndballklubb er krevende både økonomisk og tidsmessig. Det er ingen ansatte i håndball gruppe så husk på at alt som gjøres er på frivillig basis av engasjerte foreldre. Kom gjerne med forbedringsforslag, og still gjerne opp. Vi er alle her engasjert for at alle unger skal få ett godt håndball tilbud.

 I tillegg til medlems- og treningskontingenter er dugnader en viktig inntektskilde, både til klubben og til enkelt lag.

Dette er en dugnad som gir klubben inntekt, som også med på at klubben kan opprettholde sitt aktivitetsnivå med de økonomiske forpliktelser det fører med seg  

 

Pengene klubben får inn via treningsavgifter og dugnader går til for eksempel:

 

Påmelding seriespill

Cup påmelding

Hall-leie

Leie av kantina

Dommerutgifter

Trenerutgifter

Innkjøp utstyr

Drakter

Kurs

Trener lønn

Smittevern utsyr

Trenerutdanning

Utgifter egne dommer

Innkjøp kiosk arrangement

 

 

Hvert eneste bidrag-små som store-har betydning og bidra i driftig og satsing av klubben.

Vi setter stor pris på alle typer bidrag

 

 

 

 

 

13.09.2020
- nadinestier

Velkommen til kamper

  Fra 12. september starter sesongens første seriekamper i Tranbyhallen. Lier il ønsker å legge tilrette for at hjemmekampene kan foregå med tilskuere tilstede. Her finner du gjeldende retningslinjer for disse arrangementene.

 

Fra 1. august er det lov til å gjennomføre kamper for barn og ungdom for utøvere under 19 år.  3.div, 4.div og 5.div har ikke lov til å spille kamper og heller ikke trene med kontakt. 

Fra Lier IL håndball side er det viktig at all aktivitet i regi av klubben skjer i tråd med smittevernreglene. Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med på den store dugnaden – at hver og en av oss gjør det vi kan for å begrense faren for smittespredning.

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

 

-Hold avstand – minimum 1 meter 

-Vask hendene rent 

-Syk? Bli hjemme

-Bruk egen drikkeflaske

-Lag navneliste 

 

Ved å følge disse enkle reglene, bidrar alle til at klubben vår kan drive med håndballen vi savnet gjennom våren. 

Jeg håper alle stiller opp og tar sin del av denne viktige dugnaden. 

 

Hva må lagene passe på?

For at vi i Lier IL skal kunne gjennomføre treninger og kamper på en forsvarlig måte, har vi laget forskjellige reglene. 

Alle lag har fått beskjed om at alle treninger og kamper skal gjennomføres i henhold til disse. De skal også alltid være oppdatert på hvilke regler som gjelder. Alle våre trenere og lagledere holdes oppdatert 

 

Gjennomføring av kamper . Her er de viktigste punktene alle må forholde seg til i forbindelse med aktivitet i hallen :

 

Det åpnes for tilskuere i Tranbyhallen , men da kun med max 100 personer . Lagene som skal spille hjemmekamp har ansvar for sekretariatet, billettsalg/ kiosk (Vi tar kun vipps) å ha egne kampverter, som skal bidra til at smittevernreglene overholdes. Det er viktig at alle støtter dette arbeidet, blant annet skal alle tilskuere på kamper registrere sitt navn og telefonnummer.

Vi skal bruke digitalt løsning ( qrona.nif.no) evt. skriver opp på liste 

 

Vi gleder oss til å se dere i hallen. Lykke til med kamper. 

11.09.2020
- nadinestier

Pga klare korona-retningslinjer for gjennomføring av treninger og kamper, kommer det ofte spørsmål om hospitering. Her kommer en liten oppdatering etter hovedstyremøte i Lier IL om hvordan vi følger opp dette.

30.08.2020
- admin@lieril.no

Kurs

Vil du bli dommer?

Vi trenger flere dommere  i Lier IL. Dette er en flott hobby som også kan gi litt ekstrainntekter.

Lier IL vil bistå med å finansiere kurs til de som ønsker å ta oppdrag som dommer.

For spørsmål, kontakt Stine

 

Trenerutdanning

Norges Håndballlforbund har revidert grunnutdanningen for trenere. Klubben dekker alle kurskostnader for trenere som ønsker å delta i denne utdanningen.

Hvorfor skal jeg som trener gå på kurs?

- kompetanseheving - nye impulser

- øvelser til øvelsesbank og faglitteratur

- gir deg muligheten til å skape gode treninger

- motivere utøvere til å fortsette med håndball

- bygge relasjoner med andre trenere/ledere

 

Hvorfor prioritere utdanning...

- trenerens rolle er viktig for utvikling av laget

- forskjellig bakgrunn/kompetanse på trenerne

- manglende trenerkompetanse ga ulikt nivå mellom årsklassene - resultater og ferdigheter

- håndballen utvikles - nye impulser

  • skape et trenerkollegium

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/utdanning/

 

KONTAKTINFORMASJON LIER IL HÅNDBALL

Styre

Leder  Nadine Stier nadinestier@gmsil.com   924 61 331
Nestleder  Roger Moe moero001@hotmail.com   473 85 446
Dommeransvarlig  Stine M.Bjerke stinebjerke77@gmail.com   934 22 550
Kioskansvarlig  Frank Kristiansen    
Styre medlem  Abdullah Rrahimi      
       
lag.representant  Anniken Borge Anniken.borge@live.no   993 25 282

 

Sportslig utvalg

Marius J.Engen mariusjengen@hotmail.com  941 85 324
Anniken Borge Anniken.borge@live.no   993 25 282

FOR FORELDRE

Velkommen til Lier Håndball

Vi har et samfunnsansvar for å ivareta barn og unge på best mulig måte innen idretten vår.

 

Lier har lag i nesten alle alderstrinn fra og med 10år og opp til senior.

 

Vi jobber aktivt med rekruttering av barn fra 10 år, og vårt motto er «Flest mulig, lengst mulig ». Dette betyr at vi er avhengig av å tilby noe til alle, enten det er håndball for det sosiale, eller for de som ønsker å satse videre. For aldersbestemte lag innebærer dette at vi har en klar målsetting om at vi skal ha lag i både A serie og B serie når det spilles seriespill (fra og med 11 år). Lier IL har for sesongen 2020/2021 også lag i 3`Divisjon og 5`Divisjon.

 

Alle som ønsker å prøve håndball, er velkomne til å komme på trening for å prøve. Det eneste kravet er innesko.

 

Dersom man velger å begynne i Lier IL etter å ha prøvd litt, må man være medlem og betale medlemskontingent. Økonomiske utfordringer, så kontakter oss. Vi har god samarbeid med Lier kommune. 

 

Dessuten betaler utøveren aktivitesgebyr etter fastsatte takster for det aktuelle alderstrinnet man deltar på.

 

Foreldrevettregler

Som foresatt og forelder kan du bidra til å gjøre håndballkampen-/treningen til en positiv opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 

Møt fram til kamp og trening

– barna ønsker det!

Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen

– ikke bare til ditt barn og dine kjente!

Oppmuntre i medgang og motgang

– ikke gi kritikk (heller ikke til motstanderne)!

Respekter lagleders bruk av spillere

– ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen!

Se på dommeren(e) som veileder(e)

– ikke kritiser avgjørelser!

Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta

– ikke press det!

Spør om kampen var morsom og spennende

– ikke bare om resultatet!

Sørg for riktig og fornuftig utstyr

– ikke overdriv!

Vis respekt for arbeidet klubben gjør

– ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner!

Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball

– og ikke du!

HUSK FAIR PLAY!

Tirsdagskaffe

Tirsdagskaffe for trener, oppmenn og foreldre 

Kaffeen holder åpent i håndball sesong fra august til april på noen tirsdager

                            Kl. 17.30-19.30

Hvilken tirsdager:

 11.august.  Avlyst!!! 

 25. august 

 15.september

  Det kommer flere dager 

Åpen kommunikasjon internt i klubben er viktig. Derfor skal vi starte opp tirsdagskaffe fra august 2020, til å blir kjent tvers lag, til å snakker om treningsmiljø, og andre ting som dukker opp. Det blir helt uformelt☕

Det er enkel måte å skape en hyggelig miljø i klubben

 

Guttelag

 

G10 

10år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

 

 

 

Trener

 

 

 

Oppmenn

 

 

 

G08/09  ||/12år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

?

 

 

Trener

 

 

 

Oppmenn

Stine Hovinbøle

997 52 427

stine@lekogsikkerhet.no

G07 

13år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Kristin Sønju

414 71 442

Krisitn.sonju@hotmail.com

Trener

Hege Johansen

452 04 614

Hegejo.nilso@gmail.com

Trener

Jørn Inge Axelson

911 45 265

styrer@bakkelibarnehage.no

Trener

Aina Eriksen

996 17 320

Aina.eriken@getmail.no

G06

14år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Matias Sagen

 

 

Trener

Sander Langli

 

 

Oppmenn

Nina Boman

402 39 636

ninaboman@gmail.com

G04

16år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Kjetil Gulbrandsen

928 030 01

Kjetil.gulbrandsen@me.com

Trener

 

 

 

Oppmenn

Thorleif  Boman

948 99 940

thboman@gmail.com

4.div herrer

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Dag Zakariassen

 

Dag.zakariaseen@gmail.com

Trener

 

 

 

Oppmenn

Roger Moe

473 85 446

Moero001@hotmail.com

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Nyheter

Nyheter

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123