Nyheter

Utviklingen i smitten går nedover, og fra og med mandag 26.april blir det er gradvis gjenåpning av våre aktiviteter!

05.11.2020
- admin@lieril.no

Når uhellet først er ute, og skaden er et faktum, kan samarbeidet vårt med Styrk Helse og Actic sørge for en helhetlig og profesjonell oppfølging i etterkant. 

23.02.2021
- admin@lieril.no

Vi står Onsdag 10.februar fra 16.30 frem til kl 20.30 i Tranbyhallen og ta imot flasker

Pga Covid-19 kan vi dessverre ikke komme rundt å hente flasker, men vi setter stor pris på at du fortsatt bidrar. 

De som har pant de ønsker å støtte Lier IL med, leverer flaskene rett innenfor inngangen til Tranbyhallen. Med hensyn til smittevern ser vi at dette en veldig fornuftig måte å kunne skape inntekter til Lier IL. 

30.01.2021
- nadinestier

Vi har tillitt til at lokale og sentrale helsemyndigheter gjøre nødvendige vurderingene. Det er det som gjør det nødvendige vurderingene for om vi kan opprettholde vår aktivitet og gjennomføre trening. For mange barn/ungdom kan deltakelse i treninger ha stor betydning som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Vi er glade for at våre unger spillere får trene, og vil be om at ALLE gjør sitt beste for å overholde gjeldene smittevernregler så vi får fortsette med dette.

 

Utdørs treninger

 

Det er nå tillatt for alle å organisere og delta i trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter utendørs.

For aktiviteter utendørs er det ingen begrensninger i antall deltakere.

Merk at for barn og unge skal utendørsaktivitetene gjennomføres uten foresatte til stede.

 

 

 

Innendørs treninger

 

Det er tillatt å organisere og delta i innendørs organiserte aktiviteter for barn og unge opp til 20 år, så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte til stede. 

 

  Elever som tilhører skoletrinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs aktiviteter.

 • Barneskolene: på gult nivå

  Ungdomsskolene går fra rødt til gult fra og med 7.desember

  VGS skal drives på rødt nivå ut 2020

 

 Alle treninger i koronatiden er selvfølgelig helt frivillig både for spillere og trenere, det skal ikke utøves press for å møte på trening og heller ikke ha noen konsekvenser for å ikke møte.

 

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper og turneringer

 

Vi takker treneren våre for at de holder aktiviteten i gang for alle barna og ungdommene våre. Ta vare på hverandre, og gjør det beste ut av situasjonen

 

 

 

Ta kontakt om det skulle være spørsmål rundt treninger

 

 

 

03.12.2020
- nadinestier

 

Det er fortsatt smittespredning av coronavirus i samfunnet, og Drammen/Lier har for tiden et stigende smittetall, slik at vi har et spesielt ansvar for å følge gjeldende smittevernregler, også i idrettshallene våre.

 

 

Vi er veldig glade for at våre unge spillere får trene og spille kamper, og vil be om at ALLE gjør sitt beste for å overholde gjeldende smittevernregler så vi får fortsette med dette.   

 

                           God trening og god kamp!

 

 

 

Husk å følge de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

 

 -Syke personer skal holde seg hjemme

 

Personen kan ikke delta i klubbens aktiviteter før 1 dag etter at personen er symptomfri. 

 

-Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har fått bekreftet Covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet.

 

-God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

 

-Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

 

 

Hva betyr dette konkret for Lier IL sine lag?

 

 

-Krav om påmelding via Spond eller lignende pr lag til trener, oppbevares av trener i minimum 10 dager

 

-Avslutting av trening: raskt ut og ingen oppsamling inne/utenfor hallen. Spre dere og/ eller gå hjem

 

-Vask av hender før og etter trening

 

-Maks 20 personer pr gruppe 

 

- Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. 

 

-Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på 

 

tvers av grupper, lag og idretter.

 

-ALLE bager skal settes fra seg med 1m avstand i gangen (foran kiosken) 

 

-Kun lov med egen drikkeflaske

 

-Toalett vil være åpent på gangen. 

 

-Garderober er ikke tilgengelig under treninger 

 

-Dersom person i laget har fått bekreftet Covid-19 skal:

 

o Lagets treninger avlyses.

 

o Kommunelegen kontaktes.

 

o Klubben varsle sin region.

 

 

 

Vi vet at dette gir utfordringer for lag, men vi må forholde oss til de kriterier som er gitt  for å kunne bruke hallen .

 

 

Kos dere i hallen!!

 

 

 

02.11.2020
- nadinestier

Kurs

Vil du bli dommer?

Vi trenger flere dommere  i Lier IL. Dette er en flott hobby som også kan gi litt ekstrainntekter.

Lier IL vil bistå med å finansiere kurs til de som ønsker å ta oppdrag som dommer.

For spørsmål, kontakt Stine

 

Trenerutdanning

Norges Håndballlforbund har revidert grunnutdanningen for trenere. Klubben dekker alle kurskostnader for trenere som ønsker å delta i denne utdanningen.

Hvorfor skal jeg som trener gå på kurs?

- kompetanseheving - nye impulser

- øvelser til øvelsesbank og faglitteratur

- gir deg muligheten til å skape gode treninger

- motivere utøvere til å fortsette med håndball

- bygge relasjoner med andre trenere/ledere

 

Hvorfor prioritere utdanning...

- trenerens rolle er viktig for utvikling av laget

- forskjellig bakgrunn/kompetanse på trenerne

- manglende trenerkompetanse ga ulikt nivå mellom årsklassene - resultater og ferdigheter

- håndballen utvikles - nye impulser

 • skape et trenerkollegium

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/utdanning/

 

KONTAKTINFORMASJON LIER IL HÅNDBALL

Styre

Leder  Nadine Stier nadinestier@gmsil.com   924 61 331
Nestleder/treningstider   Roger Moe moero001@hotmail.com   473 85 446
Dommeransvarlig  Stine M.Bjerke stinebjerke77@gmail.com   934 22 550
Kioskansvarlig  Frank Kristiansen    
Utvilkler  Odvar Martinsen odvar10@gmail.com   958 21 096
lag.representant  Anniken Borge Anniken.borge@live.no   993 25 282

 

Sportslig utvalg

Marius J.Engen mariusjengen@hotmail.com  941 85 324
Anniken Borge Anniken.borge@live.no   993 25 282

FOR FORELDRE

Velkommen til Lier Håndball

Vi har et samfunnsansvar for å ivareta barn og unge på best mulig måte innen idretten vår.

 

Lier har lag i nesten alle alderstrinn fra og med 10år og opp til senior.

 

Vi jobber aktivt med rekruttering av barn fra 10 år, og vårt motto er «Flest mulig, lengst mulig ». Dette betyr at vi er avhengig av å tilby noe til alle, enten det er håndball for det sosiale, eller for de som ønsker å satse videre. For aldersbestemte lag innebærer dette at vi har en klar målsetting om at vi skal ha lag i både A serie og B serie når det spilles seriespill (fra og med 11 år). Lier IL har for sesongen 2020/2021 også lag i 3`Divisjon og 5`Divisjon.

 

Alle som ønsker å prøve håndball, er velkomne til å komme på trening for å prøve. Det eneste kravet er innesko.

 

Dersom man velger å begynne i Lier IL etter å ha prøvd litt, må man være medlem og betale medlemskontingent. Økonomiske utfordringer, så kontakter oss. Vi har god samarbeid med Lier kommune. 

 

Dessuten betaler utøveren aktivitesgebyr etter fastsatte takster for det aktuelle alderstrinnet man deltar på.

 

Foreldrevettregler

Som foresatt og forelder kan du bidra til å gjøre håndballkampen-/treningen til en positiv opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 

Møt fram til kamp og trening

– barna ønsker det!

Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen

– ikke bare til ditt barn og dine kjente!

Oppmuntre i medgang og motgang

– ikke gi kritikk (heller ikke til motstanderne)!

Respekter lagleders bruk av spillere

– ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen!

Se på dommeren(e) som veileder(e)

– ikke kritiser avgjørelser!

Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta

– ikke press det!

Spør om kampen var morsom og spennende

– ikke bare om resultatet!

Sørg for riktig og fornuftig utstyr

– ikke overdriv!

Vis respekt for arbeidet klubben gjør

– ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner!

Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball

– og ikke du!

HUSK FAIR PLAY!

Tirsdagskaffe

Tirsdagskaffe for trener, oppmenn og foreldre 

Kaffeen holder åpent i håndball sesong fra august til april på noen tirsdager

                            Kl. 17.30-19.30

Hvilken tirsdager:

 11.august.  Avlyst!!! 

 25. august 

 15.september

  Det kommer flere dager 

Åpen kommunikasjon internt i klubben er viktig. Derfor skal vi starte opp tirsdagskaffe fra august 2020, til å blir kjent tvers lag, til å snakker om treningsmiljø, og andre ting som dukker opp. Det blir helt uformelt☕

Det er enkel måte å skape en hyggelig miljø i klubben

 

Guttelag

 

G10 

10år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

 

 

 

Trener

 

 

 

Oppmenn

 

 

 

G08/09  ||/12år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

?

 

 

Trener

 

 

 

Oppmenn

Stine Hovinbøle

997 52 427

stine@lekogsikkerhet.no

G07 

13år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Kristin Sønju

414 71 442

Krisitn.sonju@hotmail.com

Trener

Hege Johansen

452 04 614

Hegejo.nilso@gmail.com

Trener

Jørn Inge Axelson

911 45 265

styrer@bakkelibarnehage.no

Trener

Aina Eriksen

996 17 320

Aina.eriken@getmail.no

G06

14år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Matias Sagen

 

 

Trener

Sander Langli

 

 

Oppmenn

Nina Boman

402 39 636

ninaboman@gmail.com

G04

16år

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Kjetil Gulbrandsen

928 030 01

Kjetil.gulbrandsen@me.com

Trener

 

 

 

Oppmenn

Thorleif  Boman

948 99 940

thboman@gmail.com

4.div herrer

 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Trener

Dag Zakariassen

 

Dag.zakariaseen@gmail.com

Trener

 

 

 

Oppmenn

Roger Moe

473 85 446

Moero001@hotmail.com

 

Vi ønsker å gi litt informasjon til publikum, lagleder, trener og spillere

Lier IL ta kontakt med  bortelaget i forkant av kampen for å informere om hvordan kamper gjennomføres i Tranbyhallen og Syllinghallen.Når laget kan forvente å komme inn i garderoben og hallen osv. Det blir sendt ut infoskriv til bortelag.

Vi gleder oss til å spille kampene  igjen .For å sikre at vi gjennomfører kampen på en trygg måte, henstiller vi til at dere følger følgende punkter:

 

Publikum

 

Vi som arrangør legger til rette for at alle holder 1 meter avstand til hverandre. Kø og oppsamling av mennesker unngås.

 

Alle som er i hallen må registreres. Utøvere, støtteapparat og dommere er registrert gjennom kamprapporten som er laget i TA

Andre registreres ved ankomst. De som gjør dette, møter dere i inngangsdøren i markeringsvester.

 

Bruk antibac når du går inn og ut i hallen.

 

Tribunen

 • Tribunen tømmes for folk før neste lags tilskuere kommer. 

 • TRANBYHALLEN:Noen dagene er kampene rett etter hverandre. Da dele vi tribunen i A og B

  A tribune inngang ved kiosken , B tribune inngang gjennom skolen.

 • Hver tilskuerer blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele kampen og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis. Respekter oppmerkning !

 

 

Spillere

 

Trener og lagleder har ansvar for at 1 meter regel følges utenfor banen. Utøvere er unntatt fra 1 meter regelen når de er på håndballbanen. I garderobe og på innbytterbenk skal avstanden overholdes.

Alle trenere, lagledere og utøvere har ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper. 1-metersregelen gjelder overalt, med unntak av under oppvarming og spillets gang.

 

Garderober

 

Garderoben kan brukes. Si fra hvis det blir for trangt og dere trenger en garderobe til.

Dusjene kan dessverre ikke benyttes.

 

Oppvarming

 

Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming. Det er gode oppvarmingsmuligheter i området rundt arenaen. Respekter samtidig at det foregår organisert trening og kamper på fotballbanene.

 

 Kiosk/Betalinger

 

Vi har åpen kiosk med begrens utvalg. Betaling av inngang og kiosk skjer med Vipps.

 

 

Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikker eller mat. Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgstedet.

 

 

 

Etter kamp

 

1 meter regel gjelder fortsatt!

 

Vi oppfordrer alle til å vente på «sine» utenfor inngangen.

 

HUSK ! Fair -play, hold avstand, vask hendene , bruk antibac, er du syk- hold deg hjemme!

Vel møtt til kamp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

09.08.2021
Tine Fotballskole 9.-13.august 2021

09:00 - 16:00

Tranby Idrettspark

Nyheter

Nyheter

Aktiviteter

09.08.2021
Tine Fotballskole 9.-13.august 2021

09:00 - 16:00

Tranby Idrettspark

Kalender

April
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012