G2008

Ole Kristian Ekrem Trener olekristian.ekrem@sulzer.com 45492052
Lars Jørgen Løvf Trener llovf@online.no 90165542
Stian Tollefsen Trener stian.tollefsen@drammendata.no 90226744
Eivind Tverberg Trener eitverbe@hotmail.com 92461917
Odd Erling Aasen Trener odd.erling@trysilhus.no 95095918
Lars Hermansen Trener larherma@online.no 91108352
Helge Rønning Lagleder helgeron@gmail.com 98669201
Lene Nyen Bache Lagleder lenenyen@online.no 99033256

Aktiviteter

24.06.2019
Tine Fotballskole 2019

09:00 - 15:00

Tranby Stadion

20.08.2019
Lier IL Fotballfritidsordning (2010-2011-2012-2013 barna) HØST 2019

13:00 - 17:00

Lier IL Klubbhuset og Tranby Stadion

01.10.2019
Kopi av Fotball Høstakademiet

09:00 - 15:00

Tranby Stadion

12.10.2019
Eat Move Sleep Fotballcup

07:00 - 17:00