Kontaktpersoner - Fotballgruppa

Fotballstyret Lier IL 2022

Rolle Navn Telefon E-post
Styreleder Andreas Lervik

413 27 092

fotball@lieril.no 

Sportslig leder Silje Hønneland 907 28 252 sportsligleder@lieril.no 

Økonomiansvarlig

Sunniva Haugland Johansen  

 

faktura-fotball@lieril.no 
       
Baneansvarlig Bård Kåsin   bard.kasin@visma.com 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roller og oppgaver i fotballstyret:

Navn Oppgaver
Andreas Lervik

Leder av styret, representant til hovedstyret
Koordinere møter/referat/årshjul

Silje Hønneland Leder av sportslig utvalg
Sunniva Haugland Johansen  Økonomi og nestleder
Jessica Altenby Dommerregninger
Elisabeth Lyngås Hansen Kioskansvarlig
Lene Finnby Materialansvarlig
Bård Kåsin Baneansvarlig
Elisabeth Figenshoug Kvalitetsklubbansvarlig
Megan Fjeld Eat Move Sleep Cup Ansvarlig
Fiks-ansvarlig
Ole Jørgen Flått Daglig leder, Politiattester

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket