Meny

Fotballfritidsordning på Tranby

 

Lier_IL_logo.png

Vi har fått inn ønsker fra mange av medlemmene våre om ett tilbud som skaper økt aktivitet for barna etter skoletid. Vi ser at dette er viktig i en tid hvor stadig flere barn/ungdom pasifiseres og havner utenfor fysisk aktivitet. Vi ønsker derfor å starte opp et nytt tilbud med fotballfritidsordning på Tranby stadion og på klubbhuset til Lier IL. 

Hvor ofte?

Vi starter med en ettermiddag i uka for 2. og 3. klasse og en for 4., 5. og 6.
klasse. Ambisjonen er å øke tilbudet til flere dager pr uke etterhvert.

Når og Hvem? 

Tilbudet vil være på;
tirsdager til 2. og 3. trinn og
torsdager til 4., 5. og 6.trinn

Opplegget starter ved skolestart og holder på frem til jul. Dørene åpner 13.15
og det avsluttes kl 16.45, med en aktiv treningsøkt ca kl 14.30-16.00.

Alle barn i 2.-6. klasse som tilhører skolekretsene til Lier IL (Hallingstad, Heia, Hennummarka og Nordal). Vi jobber med å få til transport fra Heia og Hennummarka (mot en liten ekstra kostnad). Nordal klarer vi dessverre ikke å skaffe transport til fra starten.

Ambisjonen er å ha et tilsvarende opplegg også etter jul.

Hvem leder
ordningen?

Ordningen vil ledes av Håvard Haakonsen, som er nyansatt Sportslig leder i klubben. Håvard er nylig uteksaminert fra idrettshøgskolen med spesialisering i idrettsvitenskap, trening, coaching og idrettspsykologi. Han har et stort hjerte for å aktivisere barn og ledet blant annet fotballskolen i fjor som ble kåret til Buskeruds beste.

Sammen med Håvard vil det være 1-3 andre, avhengig av antall barn. Dette vil også være personer som ønsker å skape mest og best mulig aktivitet for barna.

Hva med mat?

Vi starter med at barna har med matpakke og vi serverer frukt. 
Ambisjonen er å ha matservering, men dette vil vi vurdere i dialog med foreldrene etter oppstart.

Hva koster det?

1 dag per uke fra skolestart til jul vil koste 2.600 kr totalt, dvs. 650 kr per måned. Dette tilsvarer ordningen på Stoppen, men vi har noe lenger
tid per dag.

Hvor mange?

Vi kommer til å sette en grense på 35 barn per ettermiddag. Vi håper og tror dette blir populært så her er det førstemann til mølla.

Påmelding finner du til venstre. 

Utmelding

1 måned oppsigelse fra den første i hver måned.
Oppsigelse må leveres på mail til FFO@lieril.no før utgangen av måneden. F.eks: oppsigelse leveres den 13. i en måned har barnet rett til plassen ut måned og oppsigelsesmåneden som er måned etter. Mulig tilbakebetaling beregnes ut etter det. 

Vi gleder oss til å se hvordan dette tilbudet blir mottatt. Vi vet fra andre klubber at slike tilbud blir veldig populære og vi ønsker å skape et vel så godt aktivitetstilbud til barna på Tranby og Lierskogen som andre steder.

Aktiviteter

23.10.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2010-2011 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

25.10.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2007-2008-2009 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

30.10.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2010-2011 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

01.11.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2007-2008-2009 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

06.11.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2010-2011 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

08.11.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2007-2008-2009 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

13.11.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2010-2011 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion

15.11.2018
Fotballfritidsordning Lier IL (2007-2008-2009 barna)

13:15 - 16:45

Tranby Stadion