Inn- og Utmelding av Lier IL

Bli medlem  |  Endring av medlemskap  |  Utmelding av klubben

Bli Medlem

Å bli medlem i Lier IL er enkelt.
Klikk på link "Bli medlem" i logg-inn menyen til venstre, hvis den er komprimert trykk på Meny-Icon.png  på nettbrett trykk på icon med en person i venstre hjørnet. 

Følg prosessen steg for steg.

Endring av medlemskap

Dersom man melder seg ut av undergruppene og ikke lenger deltar i aktivitet i regi av Lier Idrettslag, kan man fremdeles være i hovedlaget som støttemedlem. Man betaler da kun medlemskontingent til Lier IL.

For å endre ditt medlemskap send email til admin@lieril.no  og gi beskjed om endring av medlemskapet ditt. Gi beskjed at hvilke/hvilken undergruppe du har sluttet i og å du nå kun ønsker støttemedlemskap (hvis du en endel av et familiemedlemskap blir de ingen endring i hovedlaget). 

Utmelding av Lier Idrettslag og undergrupper

All utmelding av Lier Idrettslag skal skje skriftlig.

Hvis du ønsker å melde deg helt ut av klubben så sender du e-post til admin@lieril.no eller brev til Lier Idrettslag, Joseph Kellers vei 5, 3408 Tranby.
Merk e-post eller brev med Utmelding.

Husk å oppgi: 

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adressse
  • E-post adresse
  • Hvilken/e undergrupper (fotball, håndball, ski, barneidrett eller speedbadminton) 

Du vil da bli slettet fra vårt medlemsregister.

Medlemskap på fotballen

Fotballgruppa i Lier IL vil ønske velkommen til alle som har lyst å spille fotball hos oss! Ta direkte kontakt med lagledelsen i den fotballgruppe som passer for deg og møt opp på trening.

Alle som skal delta på fotballaktivitet i Lier Idrettslag må være medlemmer av hovedlaget Lier IL, samt at de må betale aktivitetsgebyr til fotballgruppa.

Både medlemskontingenten for Lier IL og aktivitetsgebyret betales normalt i april.

Nedenfor er en oversikt over medlemskontingent til Lier IL og aktivitetsgebyr til de forskjellige gruppene på fotballen.

Medlemskontingent for Lier idrettslag 
Barn (under 18år) Kr 300,- Voksen (over 18år) Kr 400,-
Familiemedlemskap Kr 500,-  
Fotball
10 år (fra høst) kr 1 350,-  
11 – 12 år Kr 2 700,- 17 år og oppover Kr 4 000,-
13 – 16 år Kr 3 000,- Veteran B og C Kr 2 500,-

Aktiviteter

14.10.2022
Kiwi Bama Fotballcup

08:00 - 23:55

Tranby Stadion